Mercat-fira de productes de la terra

Imatge

Mercat-Fira004L’Ajuntament de l’Albiol organitza  un mercat-fira de productes de la terra: productes artesans, ecològics i de qualitat km. 0

El 1391, el rei Joan I de Catalunya i l’Aragó va otorgar el privilegi de fira a l’Albiol, convertint-lo en un dels pocs municipis en gaudir-ne a l’Edat Mitjana.

Rememorem aquesta fita històrica recuperant el mercat, el segon diumenge de cada mes, per oferir els millors productes de les nostres contrades.

Aquest mercat-fira es començarà el diumenge dia 14 de gener  de 2018 i s’acabarà el 9 de desembre de 2018, el mercat-fira tindrà lloc davant de l’església de Sant Miquel de l’Albiol de 10:00 a 14:00 hores.

Per a més informació posar-vos en contacte amb l’Ajuntament, al numero de telèfon 977 84 61 60 o per correu electrònic ajuntament@albiol.cat

 

 

Alveolus:Història d’una lluita (2010-2016) Cap.6

Imatge

POR LEY SE PUEDEN PRESENTAR ALEGACIONES AL POUM DE ALCOVER HASTA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO

Agosto 19, 2011

Según el edicto de l’Ajuntament d’Alcover, publicado en el DOGC 5925, de 21 de julio de 2011, sobre la “segunda aprobación” de su POUM en la fase inicial, realizada en el pleno municipal del 18 de julio pasado, se pudiera deducir que las alegaciones al mismo sólo se pudiera presentar hasta el día 19 de agosto.

Dice el edicto municipal de referencia:

El present acord (la aprobación inicial del POUM por el pleno municipal) es somet a exposició pública per un termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la publicaciód’aquest edicte en el DOGC. Durant aquest termini d’exposició al públic es podran presentar al·legacions al expedient referides única i exclusivament a l’àmbit de l’ampliació proposada per l’activitat extractiva…” es decir, habiendo sido publicado el edicto en el DOGC el 21 de julio, (teniendo en cuenta la obligación de la publicación, también, en la web municipal y en 3 diarios) se avisó a los interesados que tales alegaciones fueran presentadas con fecha límite última, ¡por si las moscas!, el 19 de agosto

Dejamos aparte, por ahora, las zancadillas (ilegales del todo) hechas por el gobierno municipal de Alcover para impedir que cualquier persona – sobre todo las que no saben hacer funcionar un ordenador ni entrar en internet (o no les da su realísima gana el hacerlo)-  pueda tener y conocer en “papel”  el texto del POUM en exposición pública y, con tranquilidad y tiempo, leerlo en sus casas (o tomándose un cerveza en la terraza “a la fresca” en este caluroso verano)….

AHORA NOS PREGUNTAMOS DIRECTAMENTE LO SIGUIENTE:

¿El gobierno municipal d’Alcover ignora, confunde al personal o esconde la verdadera fecha de exposición pública de la “segunda” aprobación inicial de su POUM?

Porque hace ya tiempo que el Decret Legislatiu 1/2010, “pel qual s’aprova el Tetxt refós de la Llei d’urbanisme”, publicado en el DOGC, nº 5686, de 5 de agosto de 2010, en su apartado “Disposicions addicionals”, en la “Disposició Desena, dice textualmente lo siguiente:

Ampliació dels terminis de tramitació”:

Els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost”

O sea, seguimos teniendo tiempo legal para presentar alegaciones como mínimo hasta el 19 de septiembre de 2011.

Debiendo saber, también, cualquier administración pública que, a pesar de ser presentada una alegación o recurso fuera de plazo (la tendrá o no la tendrá en cuenta) NO PUEDE RECHAZAR A NINGÚN CIUDADANO EL DERECHO DE PRESENTARLA POR REGISTRO. Y, POR TANTO, DE RECIBIRLA ADMINISTRATIVAMENTE.

¿NOS DAMOS ¡¡¡¡TODOS!!! POR ENTERADO, PUES?

Text refós de la llei d’urbanisme

Disposició addicional Desena

“Una possible al.legació al POUM d’Alcover”
Agosto, 5 del 2011
Benvolguts/des,
Us reenvio el text amb les al·legacions que ha redactat l’advocada . Reenvieu-lo a tots els vostres contactes i persones a qui pugui interessar.
Recordeu que les al·legacions s’han de presentar com a màxim el dia 19 d’agost a l’ajuntament d’Alcover (Pça. Nova 3 – 43460-Alcover). Si s’envien per correu, cal dur a Correus l’original signat a l’última pàgina, una còpia i un sobre obert; el funcionari posarà el segell a l’original i la còpia i a continuació caldrà que fiqueu l’original al sobre, que el tanqueu i que l’entregueu al funcionari perquè l’enviï certificat per correu administratiu.
Si algú vol afegir més coses a l’al·legació, ho pot fer, ja que està en format Word.

Fer les al·legacons ens costa diners. Si algú vol fer una aportació econòmica per ajudar a pagar les despeses del gabinet d’advocats ho pot fer al  compte: 2100-3262-15-2200177884, amb el concepte: suport despeses al·legacions al POUM.   Associació  Alveolus.
Ben cordialment,

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL -reduit-

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL -resum-

Nova Al-legació

Al.legació ISA.

EL SÍNDIC DE GREUGES: alcalde y vecinos de l’Albiol
December 2, 2011

Texto: Jaireche & Derviche

Hace un tiempo el ayuntamiento de l’Albiol reestrenó (“en construcción”) nueva página web (www.albiol.org) Esperamos que, en esta segunda etapa, haya, por fin, aprendido la riqueza de internet usando la tecnología como medio de comunicación de las personas.

Porque puede haber un salto cualitativo en el uso de las nuevas técnicas: éstas no son unidireccionales sino bidireccionales. ¿Qué significa este cambio? Muy sencillo. Envías información y recibes respuesta, a la vez que puedes responder y ser contestado de nuevo. Es decir, las nuevas tecnologías hacen posible el diálogo en la distancia, sin necesidad de presencia física. El monólogo suele ser el lenguaje de los pocos cuerdos; y cuando lo utiliza el “poder” (incluso el micro poder municipal de un pueblecito), siempre, es inmoral y, con frecuencia, ilegal y antidemocrático.

Yo iría a más, posibilitando las consultas directas de los vecinos con quien es el “coordinador elegido de la comunidad”, el alcalde, a través de videoconferencias en horas convenidas. Hoy por hoy, son gratuitas a través de internet. Incluso todos ahorraríamos en teléfonos y móviles. ¡Que cosas! Continue reading →

Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.5

Imatge

El projecte d’expansió de la pedrera d’Alcover cap a L’Albiol

April,7, 2011

Texto:Ignasi Batlle Caravaca, Enginyer Agrònom. Associació ALVEOLUS

L’any 2007 l’empresa Canteras la Ponderosa SA, domiciliada a Alcover, va sol·licitar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya una concessió directa d’explotació de calcària (pedrera) de 24 quadrícules mineres, anomenada “Bàrbara” i situades a terrenys dels termes municipals d’Alcover i l’Albiol. L’administració autonómica, potser considerant el nòm de l’explotació, únicament va concedir 21 quadrícules de les 24 sol·licitades. Cada quadrícula té una superficie de 16,85 ha i per tant en total representen 353,90 ha les concedides entre el dos termes (afectant-los en una superficie similar) i amb un període d’explotació de més de 100 anys. Aquesta área reservada per la pedrera representa el 8,85 % de la superficie del terme de l’Albiol (2.000,22 ha) El motiu d’aquest escrit és la creixent preocupació dels veïns de l’Albiol enfront al Projecte d’expansió de la pedrera de la Ponderosa SA d’Alcover cap aquest terme i de la manca de transparència en tot el proces de la gestió del projecte de l’actual consistori municipal, encapçalat pel seu alcalde i la seva posible aprovació. Recentment, s’ha constituit una associació, ALVEOLUS, per la defensa i conservació del territori de L’Albiol. També es va obrir una página web (www.bonretorn.cat) on es pot trobar informació relacionada amb aquest projecte.

Quin futur per a l’Albiol? Crònica d’un acte iniciàtic

June 24, 2011

Text: Jordi Martí Roig

El diumenge 19 de juny, una seixantena de persones ens vam aplegar a l’edifici que l’ADF té  al poble de l’Albiol per dur-hi a terme un acte de caire informatiu, reivindicatiu i reflexiu organitzat per l’associació Alveolus. El president de l’Associació va donar la benvinguda als assistents i va explicar que les finalitats de la trobada eren: informar de l’existència i objectius d’Alveolus, reinvindicar un entorn lliure d’activitats destructores del medi (pedreres) i reflexionar sobre les distintes formes d’aprofitar els recursos d’aquest entorn natural i rural privilegiat sense malmetre’l. A continuació va presentar els quatre ponents encarregats d’abordar les temàtiques citades des de perspectives diferents. Continue reading

Los intereses creados de La Ponderosa y el alcalde de l’Albiol

June 22, 2011

Una visita inesperada: la del enviado especial por el Gremi d'extractors de Catalunya

En primer plano: Jaume Puig i Canals, gerent del Gremi d’Àrids de Catalunya.

“Como un asteroide entrando en órbita ajena…”

Texto: Claudio Tayeda Lema
Foto: Derviche&Company

Ayer participé de la tabla redonda, “El futur de l’Albiol”, en la cual se expusieron argumentos desde distintos puntos de vista, creo que hay que ser muy corto de miras, como para no darse cuenta del perjuicio que puede significar el hecho de que el Alcalde y sus cómplices permitan la actividad de la cantera en nuestro territorio. Continue reading
Buscando las piezas perdidas……
June 3, 2011

Alveolus

Texto: Jaireche

Resulta, amigos, que el Laberinto de las Administraciones no sólo tiene el Minotauro con el que ha de enfrentarse Teseo/ “el ciudadano de a pie”, sino que está modernamente equipado de tecnología punta, que te controla pero no te responde, y se ha agazapado en el fortín de las trampas “leguleyas”, al servicio de los poderes económicos que mueven los hilos de las marionetas.

(Para quien desee conocer el contexto completo del presente post, le recomendamos la lectura ordenada y pausada de las siguientes entradas reseñadas, que son fruto de largas horas de trabajo de muchas personas en los archivos de las administraciones a los que se ha podido acceder; hay otros que nos están vedados a cal y canto. Recomendamos la lectura de: “Buscando las piezas perdidas….I”(17/08/2010); “Buscando las piezas perdidas….II” (27/09/2010); “Buscando las piezas pedidas…III” (21/10/2010); “Haciendo de correo del Zar ….” (31/01/2011); “La alargada sombra de una ambición” (26/02/2011)

(Desde esta experiencia tan negativa con administraciones en mano de políticos y ”técnicos políticos” que desprecian al ciudadano felicitaciones para los “Insumisos” que actúen pacíficamente) Continue reading

Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.4

Imatge

“Alveolus” se persona en el Expediente 10.089-“Bàrbara” ante la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya.

Gener, 6, 2011

ALVEOLUSdef(2)

Texto: Jaireche

Logo: Maria G.

Al inicio de este nuevo año de 2011 “Alveolus” hizo llegar a la redacción de bonretorn.cat la  información documentada de su última actuación ante un organismo de la Generalitat de Catalunya oponiéndose a los planes de Cantera La Ponderosa, S.A.

“Alveolus” es el nombre que ha escogido para mencionarse con brevedad la Associació “DEFENSA I MILLORA DEL TERRITORI I PATRIMONI DE L’ALBIOL I ENTORN”, registrada con el número de inscripción 43262 en el Negociat d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, el 30 de septiembre de 2010. Continue reading

La alargada sombra de una ambición

La sombra alargadísima de una ambición.....

Texto: Jaireche

Foto: Derviche&Company

Cantera La Ponderosa, S.A.” e “Inmobiliaria Josep Rodríguez, S.A” en el municipio de l’Albiol. Expediente  10089-“Bàrbara”.
En el año 2003 sólo los “agoreros” de aquel auge económico, “clarividentes” del presente, anunciaban la crisis actual. Es decir, que los industriales del país, de manera muy especial los vinculados al cemento y al tocho, no sólo no se las pintaban magras sino que vinculaban la suerte económica de su descendencia hereditaria a la ampliación de sus “chollos” económicos algunos de ellos adquiridos como conquistas colonizadoras. Continue reading

Sembla impossible però és així

L’alcalde de l’Albiol, que convoca els seus veïns a prendre part activa amb les administracions i anima a la participació ciutadana (cfr. “Jornada de participació ciutadana”, www.bonretorn.cat, post 25 de gener de 2011), no dóna la informació que li demana el Síndic de Greuges per segona vegada. (Vegeu-ho !)
Síndic 3

Al.legació a la sol∙licitud d’ampliació de la Ponderosa
Març 26 2011

Els i les persones que vulguin signar aquesta al.legació la tindran que presentar el dilluns abans de tancar les oficines de L’OGAU a Tarragona  o a qualsevol oficina de correus , per correu certificat-administratiu. Es important, totes les pagines de l’al.legació tenen que estar segellades a correus, sino no tenen cap valor. Una altra possibilitat, en principi, per quasevol registre general de la Generalitat.

Podeu descarregar-vos l´arxiu en format  word

Continue reading

Urgent!!! Temps d’al.legacions
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5831–4.3.2011  pàg. 13813
ANUNCI  d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliaciód’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover (exp. TA20100006).En compliment del que disposa l’article 31 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos, se sotmet a informació pública el projecte i la documentació que acompanya la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliació d’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover.

L’expedient està a disposició del públic, en hores d’oficina, a les dependències de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14 durant el termini de vint dies hàbils. Durant aquest termini, s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Tarragona, 22 de febrer de 2011

ANTONI SANS MESALLES

Cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada

(11.053.021)

Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.3

Imatge

El Síndic de greuges admet a tràmit la denúncia dels veïns de l’Albiol (Tarragona) contra el seu govern municipal.

Novembre,7,2010

Sindic1

El passat mes d’octubre l’oficina del Síndic de greuges de Catalunya va rebre les queixes d’un grup de veïns de l’Albiol i de masos del seu terme municipal  que entenen que el seu alcalde i govern municipal  no van complir en el seu moment amb la seva obligació d’informar i defendre als veïns del poble i de les masies  del projecte d’explotació minera presentat per Cantera La Ponderosa, S.A.

Aquest silenci municipal va impedir que veïns i propietaris dels masos pogueren, dintre del termini legal, recusar i al·legar en contra dels projectes d’extracció minera. Igualment durant  el llarg tràmit dels Expedients “Bàrbara” i “La Ponderosa-1389” l’alcalde i govern municipal no responen als escrits i preguntes de veïns i ciutadans.

Resposta de l’oficina del Síndic:

Sindic2

DNI003

Jornada de Participació ciutadana a l’Albiol. Un joc amb foc poc real

January 25, 2011

L'alcalde de l'Albiol

La jornada de participació ciutadana convocada per l’ajuntament de l’Albiol i portada a terme per un grup de tècniques contractades per la Diputació de Tarragona va ser un interessant simulacre de participació real. Aquests “simulacres” de participació van ser desenvolupats pel departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i tenen el seu interès de cara a facilitar la cooperació dels ciutadans i la seva implicació en la vida pública.

L’acte de l’Albiol, molt ben programat, es va desenvolupar en tres moments:

Primerament, després d’una petita introducció dels tècnics, el Sr. Alcalde va anar projectant, al fil dels seus breus comentaris, un power point amb totes les actuacions dutes a terme durant la present legislatura i el seu mandat.

En un segon moment, es van formar grups de treball amb  tots els assistents a la jornada. Cada grup, coordinat per una tècnica, va fer un repàs de cadascuna de les actuacions descrites pel Sr. Alcalde. Tothom va poder dir-hi la seva. S’havia d’opinar si la actuació semblava positiva o negativa i/o arrossegava mancances i la coordinadora de cada grup recollia les opinions en unes fitxes.

Finalment, reunits tots en plenari, les  coordinadores  van fer  una posada en comú de les opinions que s’havien recollit a cada grup.  I per finalitzar,  comunicaren als assistents que en quinze dies tothom: equip de govern municipal i veïns, rebrien les anàlisis fetes pel grup tècnic i la seva valoració.

Al fer-se la cloenda de l’acte, un grup de veïns  va voler passar del “simulacre” o “joc” de participació a la “participació real”. I van demanar a l’alcalde, Sr. Andreu Carrasco, respostes a diferents qüestions presentades per Registre a l’Ajuntament el mes de maig de 2010,  (encara no s’ha rebut resposta) ,així com informació sobre la situació final de l’Expedient obert per Canteres “La Ponderosa, S.A.”, l’any 2007, demanant la Concessió Directa d’Extracció en 21 quadrícules en el municipi de l’Albiol i Alcover. També, sobre l’Expedient d’Ampliació de “La Ponderosa” en el límit del municipi de l’Albiol.

La resposta del Sr. Carrasco va ser la de sempre. Afirma desconèixer tot sobre tots aquests temes.

Tot va acabar quan l’Alcalde, de paraula i públicament, va oferir als veïns reunir-se  per tractar els temes abans esmentats. Va donar dia i hora. La cita era pel proper dia 25 de gener a les 4 de la tarda. El dilluns dia 24 l’alcalde va trucar anul·lant-la i quedant, en tot cas, per més endavant.

La definitiva!!! Ultim Ple del Sr Carrasco

Imatge

Us envio la resolució adoptada per l’Aj. De l’Albiol en el tema dels camins, en cas de voler recorrer a la jurisdicció contencios-administrativa el termini s’acaba el dia 27 d’aquest mes.

Si opteu per no presentar ara cap recurs, sempre queda la via de recorrer els actes d’aplicació concreta d’aquest reglament.

doc23062015134429(1)

PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL REGLAMENT DE CAMINS MUNICIPAL I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX

Imatge

Divendres 15 de maig va ser aprobat en ple municipal per quatre vots a favor i dos en contra el Reglament d’ús dels camins municipals de l’Albiol.

Variacions amb la proposta:
. Article 5.-
solsament estan reflectits la relació de camins que composen la xarxa principal.
Com diu al final de l’Article;  La resta de camins municipals conformen la xarxa secundària. O sea se, els mateixos que en la proposta pero sense especificar.
. Article 6.-
Tonatge per xarxa principal 25 Tm, tonatge xarxa secundària 20 Tm.
. Article 22.-
Les sancions…
.I l’Article 25?
Diu l’Article 25 que en un cas de compromís el califa està obligat a manar a l’autoritat pasar-se pel deixonsis totes les lleis del país…
salut
Hem esborrat  el nom de les persones que han fet les al.legacions.
7.- PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL
REGLAMENT DE CAMINS MUNICIPAL I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
MATEIX

Continua llegint

L’Ajuntament d’Albiol torna a fer de les seves

Imatge

original_1349022057188

El dia 31 de desembre l’Ajuntament de l’Albiol va aprovar una nova llei sobre els camins de l’Albiol sense consultar a les parts interessades ni avisar-les prèviament. Si no fos perquè se’ns va fer arribar aquest projecte en aquests moments ningú s’hagués assabentat i passats els trenta dies de la seva publicació ens ho hauríem de menjar amb patates.

REGLAMENT D’ÚS DELS CAMINS MUNICIPALS DE L’ALBIOL
Preàmbul
L’ús de la xarxa viària municipal per a diferents finalitats de tipus agrícola, ramader, de
residència i d’altres fa necessari l’establiment de mesures de regulació que n’assegurin
la transibilitat, el manteniment, la seguretat, l’eixamplament potencial i la plena
disponibilitat.
Per aconseguir aquestes finalitats, l’Ajuntament de l’Albiol es dota del
Reglament d’Ús de Camins següent: Continua llegint