Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.4

“Alveolus” se persona en el Expediente 10.089-“Bàrbara” ante la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya.

Gener, 6, 2011

ALVEOLUSdef(2)

Texto: Jaireche

Logo: Maria G.

Al inicio de este nuevo año de 2011 “Alveolus” hizo llegar a la redacción de bonretorn.cat la  información documentada de su última actuación ante un organismo de la Generalitat de Catalunya oponiéndose a los planes de Cantera La Ponderosa, S.A.

“Alveolus” es el nombre que ha escogido para mencionarse con brevedad la Associació “DEFENSA I MILLORA DEL TERRITORI I PATRIMONI DE L’ALBIOL I ENTORN”, registrada con el número de inscripción 43262 en el Negociat d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, el 30 de septiembre de 2010. Continue reading

La alargada sombra de una ambición

La sombra alargadísima de una ambición.....

Texto: Jaireche

Foto: Derviche&Company

Cantera La Ponderosa, S.A.” e “Inmobiliaria Josep Rodríguez, S.A” en el municipio de l’Albiol. Expediente  10089-“Bàrbara”.
En el año 2003 sólo los “agoreros” de aquel auge económico, “clarividentes” del presente, anunciaban la crisis actual. Es decir, que los industriales del país, de manera muy especial los vinculados al cemento y al tocho, no sólo no se las pintaban magras sino que vinculaban la suerte económica de su descendencia hereditaria a la ampliación de sus “chollos” económicos algunos de ellos adquiridos como conquistas colonizadoras. Continue reading

Sembla impossible però és així

L’alcalde de l’Albiol, que convoca els seus veïns a prendre part activa amb les administracions i anima a la participació ciutadana (cfr. “Jornada de participació ciutadana”, www.bonretorn.cat, post 25 de gener de 2011), no dóna la informació que li demana el Síndic de Greuges per segona vegada. (Vegeu-ho !)
Síndic 3

Al.legació a la sol∙licitud d’ampliació de la Ponderosa
Març 26 2011

Els i les persones que vulguin signar aquesta al.legació la tindran que presentar el dilluns abans de tancar les oficines de L’OGAU a Tarragona  o a qualsevol oficina de correus , per correu certificat-administratiu. Es important, totes les pagines de l’al.legació tenen que estar segellades a correus, sino no tenen cap valor. Una altra possibilitat, en principi, per quasevol registre general de la Generalitat.

Podeu descarregar-vos l´arxiu en format  word

Continue reading

Urgent!!! Temps d’al.legacions
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5831–4.3.2011  pàg. 13813
ANUNCI  d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliaciód’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover (exp. TA20100006).En compliment del que disposa l’article 31 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos, se sotmet a informació pública el projecte i la documentació que acompanya la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliació d’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover.

L’expedient està a disposició del públic, en hores d’oficina, a les dependències de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14 durant el termini de vint dies hàbils. Durant aquest termini, s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Tarragona, 22 de febrer de 2011

ANTONI SANS MESALLES

Cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada

(11.053.021)

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *