Sentència del Tribunal Suprem

Imatge

Per fi ha arrivat la sentència del  “Tribunal Supremo Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección : Primera”.

En aquesta sentència es dona la raó a l’Associació Alveolus davant del recurs de cassació que van posar l’Ajuntament d’Alcover, la Generalitat de Catalunya i Canteras la Ponderosa.

Aqui teniu la resposta

6596 Providencia inadmision 06072020 not 7

Desprès de tants anys lluitant HEM GUANYAT!!!!!!!

¡¡QUE LOS DIOSES SEAN RESPONSABLES EN LA DEFENSA DE LA NATURALEZA!!… porque visto lo visto…

Imatge

img_0909

Texto y foto : Jaireche
Como se recordará, según dimos a conocer (Véase en esta web, “Alveolus abre un camino”, 9/11/2016) la Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de Tarragona hizo público un Informe, redactado el 13 de octubre de 2016 y firmado con el Vist i Plau de Antoni Sans i Mesalles, Cap de la OGAU, en el que se denunciaba, entre otras cosas, que en la Inspección llevada a cabo, el día el 30 de septiembre de 2016, en la pedrera La Ponderosa, S.A. de Alcover:
“3. Al sud-oest de l’activitat s’ha explotat una zona situada fora de l’àrea autoritzada”
y, por tanto, impone que la empresa La Ponderosa, S.A.:
“4. Retorni la zona afectada fora de l’àrea autoritzada a l’estat inicial” Continua llegint

Alveolus abre un camino

Imatge

la-ponderosa-y-otras-118Texto: Jaireche

La Associació Alveolus (Defensa i millora del territori i patrimoni de l’Albiol i entorn) ha estado más de dos años yendo de Medina a la Meca. Y de la Meca a Medina. Es decir, de  los Serveis Territorials en Tarragona del Departament  de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a los de Energia, Mines i Seguretat Industrial. Hace diez años que venimos visitando casi cada semana el templo tarragonés de la OGAU (Oficines de Gestió Ambiental Unificada) rogando para que el destrozo medioambiental de Alcover y L’Albiol y demás territorios circundantes por cantera La Ponderosa, S. A. llegase a su fin.

Pero allí, en la OGAU, incluso sus dioses (bueno, los responsables máximos políticos) dándonos la razón, confesaban que firmarían lo que decían sus técnicos urbanistas inmediatos y que nosotros, ¡raudos!, acudiésemos al TSJC  (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) con un Contencioso Administrativo, que, como todo el mundo sabe, tarda años en dar una sentencia.

Nuestras últimas visitas a la OGAU en los últimos dos años ha sido para comunicarle a su responsable que la cantera La Ponderosa, aunque con las nuevas técnicas era cierto que los “bocados” a la Naturaleza ya no se veían tanto (parecía que respetaban las normas del Plan Territorial Parcial del Camp de Tarragona), sin embargo, por detrás de lo que se veía desde las carreteras, aquello era una “carnicería”. Veíamos, como en otras ocasiones, que se estaba extrayendo en zona no legalizada y que era posible que estuviesen causando problemas en las vías freáticas, tal como, según nos comentaban algunos vecinos, había pasado con determinados pozos  en la zona de Mas Llorenç, en Alcover.

¿Respuesta por parte de OGAU a las anteriores informaciones hechas, una y otra vez, por diferentes miembros de la Associació Alveolus? Continua llegint

Alveolus: història d’una lluita (2010-2016) Cap.10

Imatge

“Al Secretari de Medi Ambient i sostenibilitat”

juny 20 de2014

Donat que  Alveolus no està d’acord amb la Resolució dictada pel Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat que atorga autorització ambiental per l’ampliacio d’una  activitat d’aprofitament de recursos miners al paratge de la Romiguera del terme municipal d’Alcover, promoguda per Canteras la Ponderosa S.A,.enviem el model de les al·legacions que ha redactat la nostra advocada per aquelles persones que exercint l’acció pública i com a resposta a l’anunci publicat al DOGC  tinguin interès en presentar-les. La data límit és d’un mes des que s’ha publicat la resolució al DOGC (11 de juny de 2014).

RECURSREPOSICIO_juny2014_Particulars(1)

SOL·∙LICITEM que amb aquest recurs de Reposició Potestatiu i, previs els tràmits preceptius, dicti resolució anul·∙lant la autorització ambiental i deixant-­‐la sense efecte per les raons i fonaments jurídics continguts en el present escrit.

No ha lugar

27de setembre 2014

Incendi any 2000

Us reenvio providencia del TSJC notificada avui, declarant que “NO HA LUGAR” a les aclaracions sol-licitades per la part contraria al dictamen del perit judicial.

Juntament amb la providencia veureu les aclaracions que pretenien que fes el perit, per si teniu curiositat… Continua llegint

Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.9

Imatge

III Jornades culturals
setembre, 30, 2013

L’Associació Alveolus ens comunica que el dia 6 d’octubre a les 11 es celebraran a l’Albiol les terceres jornades culturals

III jornades d´Alveolus

Alveolus, activitats curs 2012-2013

A càrrec de Jordi Martí, Secretari d’Alveolus

Jordi Martí va enumerar, de forma cronològica, les activitats dutes a terme per Alveolus durant els anys 2012-2013, remarcant l’esforç que, en tots els aspectes, han suposat per als membres de l’associació.

En primer lloc va donar compte de la denegació, el gener de 2012, per part del Departament d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, de l’expedient d’explotació anomenat “Bàrbara”, de 24 quadrícules mineres, presentat per l’empresa Canteras La Ponderosa. Va remarcar que la pressió exercida per Alveolus fou decisiva per aturar aquesta “barbaritat”.

També va fer menció de la denúncia presentada a la Fiscalia, el febrer de 2012, pels treballs d’extracció de La Ponderosa fora dels límits autoritzats i de la posterior presentació de nova documentació que demostra aquesta transgressió. Va informar que actualment la denúncia segueix el seu curs.

Va recordar la celebració de les II Jornades d’Alveolus, que amb el títol “L’Albiol, complexitat i riquesa d’un territori”, van tenir lloc en aquest mateix recinte el 17 de juny de 2012, en les quals es van tractar temes referits a l’ecologia del territori, la gestió forestal i les noves experiències de desenvolupament sostenible.

Va fer memòria també de l’inici, en el transcurs del 2012, de les negociacions entre l’ajuntament d’Alcover i la Comissió d’Urbanisme de Tarragona per a l’aprovació definitiva del POUM d’aquell municipi.

També va recordar la presentació que l’associació Alveolus va efectuar el gener de 2013, a l’auditori Santa Llúcia de La Selva del Camp, així com la mostra de fotografies aèries sobre l’impacte de la pedrera en el territori que s’hi va mantenir exposada durant els caps de setmana de gener i febrer d’aquest any.

A continuació es va referir a la publicació, en el DOG de gener de 2013, de l’aprovació definitiva del POUM d’Alcover segons resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de data 29 de novembre de 2012. Va remarcar que amb aquesta resolució es materialitzava una ampliació del POUM “a la carta” perquè Canteras La Ponderosa pogués dur endavant els seus plans d’expansió. Uns plans que no van trigar a manifestar-se mitjançant l’aprovació, el març de 2013, per part de l’Oficina de Gestió ambiental Unificada (OGAU), del projecte d’ampliació de La Ponderosa en el terme d’Alcover que llinda amb l’Albiol.

Finalment, va donar compte de les al·legacions impulsades per Alveolus contra l’aprovació del projecte d’ampliació de La Ponderosa per part de l’OGAU, així com de la interposició d’un recurs contenciós administratiu, per part dels serveis jurídics d’Alveolus, contra la resolució d’aprovació del POUM d’Alcover per part de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona.

Va acabar la seva intervenció insistint en la importància de sensibilitzar els habitants del territori per unir esforços i aconseguir recursos per aturar l’expansió de les activitats extractives. Unes activitats que en un futur no massa llunyà podrien afectar el mateix municipi de l’Albiol. En aquest sentit, va recordar que hi ha pendent l’elaboració del POUM d’aquest municipi i va insistir en la importància de participar en la seva formulació per aconseguir que respongui a la visió de desenvolupament harmoniós del territori que es promou des d’Alveolus.

Finalment es va fer un torn de paraules amb els ponents de la taula als que s’els hi va agraïr la seva participació en aquestes jornades. que pretenen posar de relleu l’importància del nostre territori per davant de qualsevol interes econòmic .

Esperem poder cel.lebrar les quartes jornades !

 

Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.7

Imatge

COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ ALVEOLUS
January 23, 2012

A tots els veïns de l’Albiol (nucli urbà, masos i urbanització Masies Catalanes) i la resta d’amics i socis d’“Alveolus”.

L’any 2012 ha començat amb una notícia important per als veïns de l’Albiol i per als amants de la natura, en general, i de les muntanyes de Prades, en particular.

Es tracta del següent: la resolució final del director general d’Energia, Mines i Seguretat industrial, Josep Canós i Ciurana, sobre la sol•licitud  de Concessió Directa d’Explotació (anomenat Expedient “Bàrbara-10.089”) de 21 quadrícules mineres —situades en bona mesura dintre del terme de l’Albiol— que, d’ençà de l’any 2005, Canteras La Ponderosa tractava d’aconseguir davant de diversos organismes de la Generalitat de Catalunya. L’aprovació d’aquesta concessió hauria suposat que Canteras La Ponderosa, per mitjà d’adquisició de finques i acords amb propietaris, hauria pogut ampliar la pedrera muntanya amunt, fins arribar gairebé al mateix castell de l’Albiol.

Finalment, i després de diverses gestions efectuades per membres d’Alveolus davant dels organismes competents, la petició ha sigut denegada i s’ha tancat l’expedient tant a Medi Ambient com a la Direcció General de Mines. Així ha estat comunicat a Alveolus pel subdirector general de Mines, Francesc Sabio Oliveres, en un escrit signat el 9 de desembre de 2011 i amb data de sortida 10 de gener de 2012.

Amb tot, es pot dir que s’ha guanyat una batalla, però no pas la guerra, a Medi Ambient hi ha obert un nou expedient sol•licitat per Canteras La Ponderosa, anomenat “Ampliació de La Ponderosa-1389″,  que està temporalment aturat a l’espera de les noves requalificacions de terrenys que l’ajuntament d’Alcover està efectuant per obtenir el permís corresponent. Un cop aprovat el POUM amb les noves requalificacions, Medi Ambient podrà emetre un informe favorable perquè finalment els Serveis Territorials de Mines de Tarragona donin la resolució favorable definitiva a l’ampliació.

CAL QUE ENS MANTINGUEM, DONCS, VIGILANTS PER OPOSAR-NOS A L’APROVACIÓ DEL NOU EXPEDIENT D’AMPLIACIÓ.

Associació “Defensa i Millora del Territori  i Patrimoni de l’Albiol i Entorn” (Alveolus) Continue reading

II Jornades d’Alveolus
July 2, 2012

L’Albiol, complexitat i riquesa d’un territori

17 de juny de 2012

Text : Jordi Marti

Vist el ressò obtingut per les I Jornades d’Alveolus, celebrades l’any passat, que van tractar sobre el futur de l’Albiol i van girar principalment a l’entorn de la destrucció del territori a causa de l’extracció d’àrids practicada per l’empresa La Ponderosa, enguany s’ha tornat a organitzar una ronda de ponències que tenien per objectiu exposar les alternatives de desenvolupament sostenible i respectuós de l’entorn en base a tres temes: pagesia, bosc i desenvolupament a partir de la realitat rural i urbana del municipi de l’Albiol. En un matí assolellat i calorós de mitjans de juny, una cinquantena de persones vam acudir a l’Albiol per escoltar les interessants exposicions dels tres ponents i mantenir-hi un diàleg distès i constructiu sobre els reptes que cal encarar per desenvolupar el territori de forma harmònica.

Carles de Ahumada, president de l’associació, va iniciar l’acte amb una breu explicació sobre la situació socioeconòmica actual del municipi —en què l’agricultura ha passat a ocupar el darrer lloc molt per dessota del sector serveis—, i apuntant les pistes per on sembla que la situació s’anirà revertint: el retorn a una agricultura que recuperi la saviesa ancestral, però que al mateix temps incorpori noves tècniques i coneixements que la facin sostenible i energèticament eficient; una agricultura multifuncional que asseguri la sobirania alimentària dels habitants del territori en general i de les seves ciutats en particular; una agricultura que tingui cura del paisatge; una agricultura, en definitiva, cívica i social, que doni preponderància a les persones per damunt dels beneficis econòmics. A continuació va presentar els tres ponents encarregats d’abordar les temàtiques citades des de perspectives diferents. Continue reading

Alveolus:Història d’una lluita (2010-2016) Cap.6

Imatge

POR LEY SE PUEDEN PRESENTAR ALEGACIONES AL POUM DE ALCOVER HASTA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO

Agosto 19, 2011

Según el edicto de l’Ajuntament d’Alcover, publicado en el DOGC 5925, de 21 de julio de 2011, sobre la “segunda aprobación” de su POUM en la fase inicial, realizada en el pleno municipal del 18 de julio pasado, se pudiera deducir que las alegaciones al mismo sólo se pudiera presentar hasta el día 19 de agosto.

Dice el edicto municipal de referencia:

El present acord (la aprobación inicial del POUM por el pleno municipal) es somet a exposició pública per un termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la publicaciód’aquest edicte en el DOGC. Durant aquest termini d’exposició al públic es podran presentar al·legacions al expedient referides única i exclusivament a l’àmbit de l’ampliació proposada per l’activitat extractiva…” es decir, habiendo sido publicado el edicto en el DOGC el 21 de julio, (teniendo en cuenta la obligación de la publicación, también, en la web municipal y en 3 diarios) se avisó a los interesados que tales alegaciones fueran presentadas con fecha límite última, ¡por si las moscas!, el 19 de agosto

Dejamos aparte, por ahora, las zancadillas (ilegales del todo) hechas por el gobierno municipal de Alcover para impedir que cualquier persona – sobre todo las que no saben hacer funcionar un ordenador ni entrar en internet (o no les da su realísima gana el hacerlo)-  pueda tener y conocer en “papel”  el texto del POUM en exposición pública y, con tranquilidad y tiempo, leerlo en sus casas (o tomándose un cerveza en la terraza “a la fresca” en este caluroso verano)….

AHORA NOS PREGUNTAMOS DIRECTAMENTE LO SIGUIENTE:

¿El gobierno municipal d’Alcover ignora, confunde al personal o esconde la verdadera fecha de exposición pública de la “segunda” aprobación inicial de su POUM?

Porque hace ya tiempo que el Decret Legislatiu 1/2010, “pel qual s’aprova el Tetxt refós de la Llei d’urbanisme”, publicado en el DOGC, nº 5686, de 5 de agosto de 2010, en su apartado “Disposicions addicionals”, en la “Disposició Desena, dice textualmente lo siguiente:

Ampliació dels terminis de tramitació”:

Els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost”

O sea, seguimos teniendo tiempo legal para presentar alegaciones como mínimo hasta el 19 de septiembre de 2011.

Debiendo saber, también, cualquier administración pública que, a pesar de ser presentada una alegación o recurso fuera de plazo (la tendrá o no la tendrá en cuenta) NO PUEDE RECHAZAR A NINGÚN CIUDADANO EL DERECHO DE PRESENTARLA POR REGISTRO. Y, POR TANTO, DE RECIBIRLA ADMINISTRATIVAMENTE.

¿NOS DAMOS ¡¡¡¡TODOS!!! POR ENTERADO, PUES?

Text refós de la llei d’urbanisme

Disposició addicional Desena

“Una possible al.legació al POUM d’Alcover”
Agosto, 5 del 2011
Benvolguts/des,
Us reenvio el text amb les al·legacions que ha redactat l’advocada . Reenvieu-lo a tots els vostres contactes i persones a qui pugui interessar.
Recordeu que les al·legacions s’han de presentar com a màxim el dia 19 d’agost a l’ajuntament d’Alcover (Pça. Nova 3 – 43460-Alcover). Si s’envien per correu, cal dur a Correus l’original signat a l’última pàgina, una còpia i un sobre obert; el funcionari posarà el segell a l’original i la còpia i a continuació caldrà que fiqueu l’original al sobre, que el tanqueu i que l’entregueu al funcionari perquè l’enviï certificat per correu administratiu.
Si algú vol afegir més coses a l’al·legació, ho pot fer, ja que està en format Word.

Fer les al·legacons ens costa diners. Si algú vol fer una aportació econòmica per ajudar a pagar les despeses del gabinet d’advocats ho pot fer al  compte: 2100-3262-15-2200177884, amb el concepte: suport despeses al·legacions al POUM.   Associació  Alveolus.
Ben cordialment,

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL -reduit-

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL -resum-

Nova Al-legació

Al.legació ISA.

EL SÍNDIC DE GREUGES: alcalde y vecinos de l’Albiol
December 2, 2011

Texto: Jaireche & Derviche

Hace un tiempo el ayuntamiento de l’Albiol reestrenó (“en construcción”) nueva página web (www.albiol.org) Esperamos que, en esta segunda etapa, haya, por fin, aprendido la riqueza de internet usando la tecnología como medio de comunicación de las personas.

Porque puede haber un salto cualitativo en el uso de las nuevas técnicas: éstas no son unidireccionales sino bidireccionales. ¿Qué significa este cambio? Muy sencillo. Envías información y recibes respuesta, a la vez que puedes responder y ser contestado de nuevo. Es decir, las nuevas tecnologías hacen posible el diálogo en la distancia, sin necesidad de presencia física. El monólogo suele ser el lenguaje de los pocos cuerdos; y cuando lo utiliza el “poder” (incluso el micro poder municipal de un pueblecito), siempre, es inmoral y, con frecuencia, ilegal y antidemocrático.

Yo iría a más, posibilitando las consultas directas de los vecinos con quien es el “coordinador elegido de la comunidad”, el alcalde, a través de videoconferencias en horas convenidas. Hoy por hoy, son gratuitas a través de internet. Incluso todos ahorraríamos en teléfonos y móviles. ¡Que cosas! Continue reading →

Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.5

Imatge

El projecte d’expansió de la pedrera d’Alcover cap a L’Albiol

April,7, 2011

Texto:Ignasi Batlle Caravaca, Enginyer Agrònom. Associació ALVEOLUS

L’any 2007 l’empresa Canteras la Ponderosa SA, domiciliada a Alcover, va sol·licitar al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya una concessió directa d’explotació de calcària (pedrera) de 24 quadrícules mineres, anomenada “Bàrbara” i situades a terrenys dels termes municipals d’Alcover i l’Albiol. L’administració autonómica, potser considerant el nòm de l’explotació, únicament va concedir 21 quadrícules de les 24 sol·licitades. Cada quadrícula té una superficie de 16,85 ha i per tant en total representen 353,90 ha les concedides entre el dos termes (afectant-los en una superficie similar) i amb un període d’explotació de més de 100 anys. Aquesta área reservada per la pedrera representa el 8,85 % de la superficie del terme de l’Albiol (2.000,22 ha) El motiu d’aquest escrit és la creixent preocupació dels veïns de l’Albiol enfront al Projecte d’expansió de la pedrera de la Ponderosa SA d’Alcover cap aquest terme i de la manca de transparència en tot el proces de la gestió del projecte de l’actual consistori municipal, encapçalat pel seu alcalde i la seva posible aprovació. Recentment, s’ha constituit una associació, ALVEOLUS, per la defensa i conservació del territori de L’Albiol. També es va obrir una página web (www.bonretorn.cat) on es pot trobar informació relacionada amb aquest projecte.

Quin futur per a l’Albiol? Crònica d’un acte iniciàtic

June 24, 2011

Text: Jordi Martí Roig

El diumenge 19 de juny, una seixantena de persones ens vam aplegar a l’edifici que l’ADF té  al poble de l’Albiol per dur-hi a terme un acte de caire informatiu, reivindicatiu i reflexiu organitzat per l’associació Alveolus. El president de l’Associació va donar la benvinguda als assistents i va explicar que les finalitats de la trobada eren: informar de l’existència i objectius d’Alveolus, reinvindicar un entorn lliure d’activitats destructores del medi (pedreres) i reflexionar sobre les distintes formes d’aprofitar els recursos d’aquest entorn natural i rural privilegiat sense malmetre’l. A continuació va presentar els quatre ponents encarregats d’abordar les temàtiques citades des de perspectives diferents. Continue reading

Los intereses creados de La Ponderosa y el alcalde de l’Albiol

June 22, 2011

Una visita inesperada: la del enviado especial por el Gremi d'extractors de Catalunya

En primer plano: Jaume Puig i Canals, gerent del Gremi d’Àrids de Catalunya.

“Como un asteroide entrando en órbita ajena…”

Texto: Claudio Tayeda Lema
Foto: Derviche&Company

Ayer participé de la tabla redonda, “El futur de l’Albiol”, en la cual se expusieron argumentos desde distintos puntos de vista, creo que hay que ser muy corto de miras, como para no darse cuenta del perjuicio que puede significar el hecho de que el Alcalde y sus cómplices permitan la actividad de la cantera en nuestro territorio. Continue reading
Buscando las piezas perdidas……
June 3, 2011

Alveolus

Texto: Jaireche

Resulta, amigos, que el Laberinto de las Administraciones no sólo tiene el Minotauro con el que ha de enfrentarse Teseo/ “el ciudadano de a pie”, sino que está modernamente equipado de tecnología punta, que te controla pero no te responde, y se ha agazapado en el fortín de las trampas “leguleyas”, al servicio de los poderes económicos que mueven los hilos de las marionetas.

(Para quien desee conocer el contexto completo del presente post, le recomendamos la lectura ordenada y pausada de las siguientes entradas reseñadas, que son fruto de largas horas de trabajo de muchas personas en los archivos de las administraciones a los que se ha podido acceder; hay otros que nos están vedados a cal y canto. Recomendamos la lectura de: “Buscando las piezas perdidas….I”(17/08/2010); “Buscando las piezas perdidas….II” (27/09/2010); “Buscando las piezas pedidas…III” (21/10/2010); “Haciendo de correo del Zar ….” (31/01/2011); “La alargada sombra de una ambición” (26/02/2011)

(Desde esta experiencia tan negativa con administraciones en mano de políticos y ”técnicos políticos” que desprecian al ciudadano felicitaciones para los “Insumisos” que actúen pacíficamente) Continue reading

Alveolus: Història d’una lluita (2010-2016) Cap.4

Imatge

“Alveolus” se persona en el Expediente 10.089-“Bàrbara” ante la Direcció General d’Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya.

Gener, 6, 2011

ALVEOLUSdef(2)

Texto: Jaireche

Logo: Maria G.

Al inicio de este nuevo año de 2011 “Alveolus” hizo llegar a la redacción de bonretorn.cat la  información documentada de su última actuación ante un organismo de la Generalitat de Catalunya oponiéndose a los planes de Cantera La Ponderosa, S.A.

“Alveolus” es el nombre que ha escogido para mencionarse con brevedad la Associació “DEFENSA I MILLORA DEL TERRITORI I PATRIMONI DE L’ALBIOL I ENTORN”, registrada con el número de inscripción 43262 en el Negociat d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, el 30 de septiembre de 2010. Continue reading

La alargada sombra de una ambición

La sombra alargadísima de una ambición.....

Texto: Jaireche

Foto: Derviche&Company

Cantera La Ponderosa, S.A.” e “Inmobiliaria Josep Rodríguez, S.A” en el municipio de l’Albiol. Expediente  10089-“Bàrbara”.
En el año 2003 sólo los “agoreros” de aquel auge económico, “clarividentes” del presente, anunciaban la crisis actual. Es decir, que los industriales del país, de manera muy especial los vinculados al cemento y al tocho, no sólo no se las pintaban magras sino que vinculaban la suerte económica de su descendencia hereditaria a la ampliación de sus “chollos” económicos algunos de ellos adquiridos como conquistas colonizadoras. Continue reading

Sembla impossible però és així

L’alcalde de l’Albiol, que convoca els seus veïns a prendre part activa amb les administracions i anima a la participació ciutadana (cfr. “Jornada de participació ciutadana”, www.bonretorn.cat, post 25 de gener de 2011), no dóna la informació que li demana el Síndic de Greuges per segona vegada. (Vegeu-ho !)
Síndic 3

Al.legació a la sol∙licitud d’ampliació de la Ponderosa
Març 26 2011

Els i les persones que vulguin signar aquesta al.legació la tindran que presentar el dilluns abans de tancar les oficines de L’OGAU a Tarragona  o a qualsevol oficina de correus , per correu certificat-administratiu. Es important, totes les pagines de l’al.legació tenen que estar segellades a correus, sino no tenen cap valor. Una altra possibilitat, en principi, per quasevol registre general de la Generalitat.

Podeu descarregar-vos l´arxiu en format  word

Continue reading

Urgent!!! Temps d’al.legacions
Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya Núm. 5831–4.3.2011  pàg. 13813
ANUNCI  d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliaciód’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover (exp. TA20100006).En compliment del que disposa l’article 31 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos, se sotmet a informació pública el projecte i la documentació que acompanya la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliació d’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover.

L’expedient està a disposició del públic, en hores d’oficina, a les dependències de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14 durant el termini de vint dies hàbils. Durant aquest termini, s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Tarragona, 22 de febrer de 2011

ANTONI SANS MESALLES

Cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada

(11.053.021)