Associació Alveolus

Imatge

 

Amb data 20/9/2010 l’Associació “Defensa i millora del territori i Patrimoni de L’Albiol i Entorn” (Alveolus) va ser inscrita en el Registre d’Associacions del Negociat d’Entitats Jurídiques del Serveis Territorials del Departament de Justícia a Tarragona.Els fins de l’associació tal com senyala l’article segon els estatuts son: “Article 2 Els fins de l’associació són la protecció i defensa del territori, patrimoni i medi ambient de l’Albiol i el seu entorn així com d’altres pobles de Catalunya en totes les seves vessants, contribuint així a l’assoliment individual i col·lectiu d’una sensibilitat de defensa vers aquests valors. La finalitat inicial de l’associació es l’oposició a l’ocupació de part del terme per una instal·lació extractiva (pedrera). En la recerca d’aquests fins queda exclòs tot ànim de lucre”.

Amb data 7 d’octubre del 2011 l’Ajuntament de l’Albiol es va donar per assabentat.

 

 

Durant tots aquest anys l’associació ha estat actuant i recopilant informació sobre  l’actuació de la pedrera la Ponderosa. Gracies al suport de la web de bonretorn. cat s´ha pogut fer difusió de totes les passes que s’anaven fent. Després de tres anys creiem que Alveolus ja pot tenir la seva pàgina web.