PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL REGLAMENT DE CAMINS MUNICIPAL I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MATEIX

Imatge

Divendres 15 de maig va ser aprobat en ple municipal per quatre vots a favor i dos en contra el Reglament d’ús dels camins municipals de l’Albiol.

Variacions amb la proposta:
. Article 5.-
solsament estan reflectits la relació de camins que composen la xarxa principal.
Com diu al final de l’Article;  La resta de camins municipals conformen la xarxa secundària. O sea se, els mateixos que en la proposta pero sense especificar.
. Article 6.-
Tonatge per xarxa principal 25 Tm, tonatge xarxa secundària 20 Tm.
. Article 22.-
Les sancions…
.I l’Article 25?
Diu l’Article 25 que en un cas de compromís el califa està obligat a manar a l’autoritat pasar-se pel deixonsis totes les lleis del país…
salut
Hem esborrat  el nom de les persones que han fet les al.legacions.
7.- PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS AL
REGLAMENT DE CAMINS MUNICIPAL I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
MATEIX

Continua llegint

L’Ajuntament d’Albiol torna a fer de les seves

Imatge

original_1349022057188

El dia 31 de desembre l’Ajuntament de l’Albiol va aprovar una nova llei sobre els camins de l’Albiol sense consultar a les parts interessades ni avisar-les prèviament. Si no fos perquè se’ns va fer arribar aquest projecte en aquests moments ningú s’hagués assabentat i passats els trenta dies de la seva publicació ens ho hauríem de menjar amb patates.

REGLAMENT D’ÚS DELS CAMINS MUNICIPALS DE L’ALBIOL
Preàmbul
L’ús de la xarxa viària municipal per a diferents finalitats de tipus agrícola, ramader, de
residència i d’altres fa necessari l’establiment de mesures de regulació que n’assegurin
la transibilitat, el manteniment, la seguretat, l’eixamplament potencial i la plena
disponibilitat.
Per aconseguir aquestes finalitats, l’Ajuntament de l’Albiol es dota del
Reglament d’Ús de Camins següent: Continua llegint