El morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)

És un coleòpter barrinador de la família dels curculiònids, originari del Sud-est asiàtic i la Polinèsia. Les primeres deteccions a l’Estat espanyol es produïren l’any 1995 a les províncies andaluses de Granada i Màlaga. Posteriorment, sobre tot l’any 2000, fou detectat a altres regions del litoral mediterrani espanyol, a Catalunya el primer focus de la plaga es va localitzar a la localitat del Vendrell el mes de desembre de 2005. Actualment es troba a tots els països del litoral mediterrani on ha provocat la mort de milers de palmeres.

image001

 

image003

 

 

 

 

 

Les plantes més sensibles, segons la Comissió Europea del 25 de maig de 2007, són aquelles (exceptuant els fruits i les llavors) que tinguin un diàmetre del tall a la base superior de 5 cm. Aquestes són: l’Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merilli, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Coryha elata, Elaeis guineensis, Livistrona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei i Washingtonia spp.

Tothom sap de la presència d’aquest coleòpter i del seu atac mortifer a les palmeres que invaeix.
L’estament públic de la Generalitat de Catalunya va realitzar un pla d’acció d’acord amb el que especifica la Decisió de la Comissió Europea i a les directrius establertes pel Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en referència a les mesures que cal prendre si es confirma la presència del morrut roig de les palmeres. A més d’informar als titulars sobre les mesures d’eradicació, de prevenció i lluita per controlar i evitar la propagació d’aquesta plaga. Pero molts propietaris no han sigut prou conscients del que suposaba l’aparició d’aquest barrinador i han desestimat les accions a adoptar per tal d’evitar-ho.

palmera

 

Avui dia, el morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus),
ja està instal•lat per tota la
urbanització de les Masies Catalanes;
“dios nos coja confesados”

 

Cheisboiguer

One thought on “El morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>