Incendi a L'Albiol/Bonretorn

Es cremen 70 hectàrees de bosc reforestades dotze anys després de l’anterior incendi.

Tots els indicis assenyalen un altre vegada cap a FECSA, l’instal·lació del cablejat elèctric de la zona i altres mancances.

2 thoughts on “Incendi a L'Albiol/Bonretorn

  1. tendrian que poner personal limpiando matojos con el paro que hay …..temdroian que estar todo en orden .no esperar que se incendien los bosques

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>