Jornada de Participació ciutadana a l’Albiol. Un joc amb foc poc real

L'alcalde de l'Albiol

La jornada de participació ciutadana convocada per l’ajuntament de l’Albiol i portada a terme per un grup de tècniques contractades per la Diputació de Tarragona va ser un interessant simulacre de participació real. Aquests “simulacres” de participació van ser desenvolupats pel departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i tenen el seu interès de cara a facilitar la cooperació dels ciutadans i la seva implicació en la vida pública.

L’acte de l’Albiol, molt ben programat, es va desenvolupar en tres moments:

Primerament, després d’una petita introducció dels tècnics, el Sr. Alcalde va anar projectant, al fil dels seus breus comentaris, un power point amb totes les actuacions dutes a terme durant la present legislatura i el seu mandat.

En un segon moment, es van formar grups de treball amb  tots els assistents a la jornada. Cada grup, coordinat per una tècnica, va fer un repàs de cadascuna de les actuacions descrites pel Sr. Alcalde. Tothom va poder dir-hi la seva. S’havia d’opinar si la actuació semblava positiva o negativa i/o arrossegava mancances i la coordinadora de cada grup recollia les opinions en unes fitxes.

Finalment, reunits tots en plenari, les  coordinadores  van fer  una posada en comú de les opinions que s’havien recollit a cada grup.  I per finalitzar,  comunicaren als assistents que en quinze dies tothom: equip de govern municipal i veïns, rebrien les anàlisis fetes pel grup tècnic i la seva valoració.

Al fer-se la cloenda de l’acte, un grup de veïns  va voler passar del “simulacre” o “joc” de participació a la “participació real”. I van demanar a l’alcalde, Sr. Andreu Carrasco, respostes a diferents qüestions presentades per Registre a l’Ajuntament el mes de maig de 2010,  (encara no s’ha rebut resposta) ,així com informació sobre la situació final de l’Expedient obert per Canteres “La Ponderosa, S.A.”, l’any 2007, demanant la Concessió Directa d’Extracció en 21 quadrícules en el municipi de l’Albiol i Alcover. També, sobre l’Expedient d’Ampliació de “La Ponderosa” en el límit del municipi de l’Albiol.

La resposta del Sr. Carrasco va ser la de sempre. Afirma desconèixer tot sobre tots aquests temes.

Tot va acabar quan l’Alcalde, de paraula i públicament, va oferir als veïns reunir-se  per tractar els temes abans esmentats. Va donar dia i hora. La cita era pel proper dia 25 de gener a les 4 de la tarda. El dilluns dia 24 l’alcalde va trucar anul·lant-la i quedant, en tot cas, per més endavant.

2 thoughts on “Jornada de Participació ciutadana a l’Albiol. Un joc amb foc poc real

  1. Participacio Ciutadana ??? a 3 mesos de les eleccions…

    Aquestes altures mes que un Participacio Ciutadana sembla que sigui un estudi de mercat realitzat dels socialistes pagat en fons publics.

    I no es que estigui en contre d’aquests actes, ben al contrari, pero ….

    Senyors siguem seriosos aixo es tindrie que haver fet al principi de la legislatura.

    Ara quin sentit te ? Saber que han de possar al programa, o fer creure que es tindran en compte les oportacions del ciutadans

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>