RECULL DE LA PRIMERA REUNIÓ “SALVEM L’ALBIOL”

Al costat de Mas de Fau

Al costat de Mas de Fau

Foto: Derviche&Company

Tal com es va anunciar a través d’aquesta pàgina web el passat dissabte 9 d’octubre del 2010, a les 17 hores, es va fer una reunió a l’espai enjardinat de la pista Poliesportiva de Masies Catalanes a L’Albiol. El motiu de la reunió va ser la creixent preocupació d’un grup de veïns d’aquest municipi enfront al Projecte d’expansió de la cantera de La Ponderosa SA d’Alcover cap aquest terme i de la manca de transparència de l’actual consistori, encapçalat pel seu alcalde, vers al Projecte i la seva possible aprovació. Cal considerar que una cantera a cel obert representa l’activitat econòmica de més impacte mediambiental que es pot instal·lar en un territori. D’altra banda defensem que els interessos dels habitants han de prevaler per damunt de qualsevol interès econòmic.
La reunió “Salvem L’Albiol” va ser conduïda per Ignasi Batlle, Enginyer Agrònom, i es va dividir en tres parts: una breu introducció sobre l’objectiu de la convocatòria, el possible impacte mediambiental de la cantera sobre el terme de L’Albiol i la seva afectació dels recursos territorials (urbans, paisatgístics, biològics, geològics, forestals, agraris i ramaders) i sobre el patrimoni cultural. La possible cantera representa un greu perjudici econòmic sobre les propietats veïnals i la qualitat de vida del seus habitants. Es va fer especial èmfasi en la necessitat d’anar plegats els veïns del nucli històric, la Urbanització de Masies Catalanes i tots el masos i de intercanviar informació per poder arribar a aturar la cantera. La segona part, presentada per Francisco Marín, Antropòleg social, va oferir a tots els veïns un detallat recull de la informació cercada pel grup convocant en diferents administracions. En aquesta part es va enumerar tots els aspectes de la tramitació administrativa dels diferents Projectes i la seva situació actual. Es van presentar una sèrie d’hipòtesi de treball sobre els futurs esdeveniments i es van comentar diferents fets comprovats. Gran part de la informació aportada es pot llegir en aquesta mateixa web en “Buscando las piezas perdidas del puzle en el Laberinto de las Administraciones (I i II). En temps de crisi econòmica cal considerar acuradament possibles llocs de treball però malauradament el projecte presentat no contempla cap sobre l’actual xifra de 35 treballadors a la cantera d’Alcover.

A continuació de l’exposició informativa i espontàniament es va obrir un torn obert de intervencions que va ser molt animat i profitós amb la participació d’un gran nombre dels assistents. Un bon nombre de participants van aportar informació a la reunió. Va restar palesa la manca de la obligatòria Participació Ciutadana en les decisions del consistori per la pròpia manca d’interès de l’equip municipal o del seu alcalde.

A continuació es fa un breu recull de les intervencions més significatives dels participants a la reunió.

Un veí del municipi, Jaume Vila va mostrar la seva gran preocupació davant la fosca gestió de l’Ajuntament i va adreçar una pregunta sobre el posicionament del membres de l’Ajuntament vers la possible cantera a Josep Golorons, com a regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, encara que va assistir a la reunió a títol personal.

Josep Golorons va manifestar la seva posició personal en contra de l’activitat de la pedrera al nostre municipi. També va comunicar que la delimitació territorial del futur Espai Natural de les Muntanyes de Prades estava aturat. D’altra banda va manifestar que un element clau era el POUM i que estava actualment aturat. També va suggerir per a futures convocatòries d’aquestes reunions sol·licitar a l’Ajuntament la Sala del Local Social municipal de Masies Catalanes.

Carles Ahumada, Enginyer Industrial, va comentar que l’actual aturada tècnica del POUM de L’Albiol, desprès de la seva aprovació inicial és sospitosa (per la seva delimitació d’activitats dins del seu terme) i que l’equip municipal deu tenir eines i força com per a desencallar l’actual situació s’hi ha voluntat política.

Un membre de la EUC Joan Francesc González, a títol personal, va parlar de la futura ubicació del nou camí de la cantera actual fins a la Crta. C-14z, aprovat per l’ajuntament d’Alcover i que limita amb el terme de L’Albiol i del seu gran impacte en la zona propera de la urbanització (això és una pràctica comú als municipis i es coneix com el centrifugar les activitats no desitjades). Demetrio Marcos, també va intervenir i mostrar la seva gran preocupació per l’afectació ambiental d’aquest vial al municipi de L’Albiol. En aquest sentit, Antoni Batlle, Enginyer de Camins, va ressaltar la gran importància dels vials per tal de facilitar o impedir les activitats extractives i es va referir al seu gran impacte ambiental pel trànsit de camions de gran tonatge (pols, sorolls, perill d’accidents, etc.).

Jordi Fernández també va mostrar la seva satisfacció davant una iniciativa que aporta llum a la fosca gestió de l’Ajuntament amb el projecte de Canteras la Ponderosa, SA. Va mostrar la seva predisposició a participar en les activitat d’aquesta plataforma.

Alber Durà va comentar la manca de transparència de l’equip de govern de l’actual Ajuntament en la seva gestió d’aspectes claus com són la definició de l’ús del seu territori i el futur del municipi amb una clara pèrdua de qualitat de vida si arribés a instal·lar-se una activitat extractiva.

També Didac Rodríguez va mostrar el seu agraïment a la iniciativa de compartir la informació, va remarcar la manca de transparència del consistori i va oferir el seu suport i ajuda en el futur a aquesta iniciativa ciutadana.

Dos membres del  grup d’ecologiste  ”Els Verds”,  d’El Vendrell, també afectat per un projecte d’explotació minera, van participar i manifestar el seu suport a l’activitat desenvolupada fins ara pel grup de veïns i van també oferir la seva experiència en la llarga lluita contra les activitats extractives en el seu municipi.

A l’acabament de la reunió i com a última part, la majoria dels assistents i participants van signar dos fulls de recollida de signatures: un contra els Projectes TA 20080058 i TA 2010006 a presentar als Departaments d’Innovació, Universitats i Empresa i Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’altre per rebre informació relativa a la projectada cantera.

Finalment, com a conseqüència de les intervencions es van acordar dos actuacions per portar a terme:

1)      Demanar a l’Ajuntament de L’Albiol si s’ha personat com a part interessada en l’Expedient 10.089, “Bàrbara” davant la Direcció General d’Energia i Mines del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

2)      Demanar a l’Ajuntament de L’Albiol un acord plenari municipal sobre la seva posició en contra de l’Expedient 10.089, “Bàrbara” i dels futurs projectes d’expansió de Canteras “La Ponderosa” SA cap al terme municipal.

Els veïns reunits en un nombre de 40 van expressar el seu gran interès per la informació rebuda i alguns el seu desconeixement sobre la magnitud del projecte i la seva situació actual. La durada prevista era d’una hora i es va allargar considerablement degut a l’interès suscitat.

En una societat que cada cop demana més transparència al seus polítics és lamentable la foscor en la seva gestió i el nul compromís demostrat pel consistori municipal amb la salvaguarda del seu territori i la seva posició especulativa urbanística i minera. Volem que l’Ajuntament de L’Albiol expressi de manera clara i realista, la compatibilitat de la protecció i conservació del patrimoni natural, paisatgístic i cultural del territori municipal amb el desenvolupament sostenible de les activitats residencials i d’esbarjo (turisme, esport, etc.) amb d’altres tradicionals (agrícola, forestal i ramadera).

Nosaltres animen als veïns a seguir futurs esdeveniments a través de la nostre pàgina web on anirem penjant totes les novetats i convocatòries de futures reunions (tenim previst convocar un altra reunió informativa durant el mes de desembre). Aquesta web, a diferència de la de l’Ajuntament de L’Albiol, està oberta a tothom i us animem a fer comentaris i enviar textos per penjar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>