Category Archives: Sin categoría

Caminant per l'entorn

010

El grup excursionista l’Arítjol va realitzar, un any més, la marxa anual La Selva del Camp-muntanyes de Prades. I Bonretorn va a tornar a ser un dels indrets pels quals va transcórrer la cursa.

Felicitem el grup l’Arítjol per l’organització i la realització d’aquest esdeveniment, que congrega un gran nombre de persones per a gaudir del medi realitzant una de les activitats que hi té menor repercussió.

Un entorn gestionat per propietaris privats que el comparteixen desinteressadament per a la celebració d’activitats com aquestes. Una marxa preparada i executada pel grup excursionista l’Arítjol amb una llarga experiència i efectivitat demostrada, tot i que sempre pot ser criticat (positiva o negativament) per part dels participants.

Participants que, un cop finalitzada la travessa, comentats el pros i els contres, les anècdotes, els esforços, les satisfaccions, desconeixem si s’han parat a valorar el que suposa per a les propietats el manteniment dels paratges pels quals han transitat.

És aquest el motiu que va dur l’Associació Alveolus a difondre la problemàtica esdevinguda en el municipi de l’Albiol a causa de l’afany extractiu de l’empresa La Ponderosa, S.A. Una empresa amb un concepte molt diferent pel que fa a l’aprofitament del territori; una idea que comporta accions que tenen un gran impacte no solament en el paisatge sinó també sobre la flora, la fauna i les persones que l’habiten o en gaudeixen.

Des d’Alveolus es treballa per mantenir i millorar un entorn del qual gaudim tots, cercant alternatives útils, pràctiques i sostenibles a l’extractivisme o altres models de desenvolupament basats en la sobreexplotació dels recursos naturals.

001

El gobierno municipal de l’Albiol informa a los vecinos sobre el incendio

Mas Blanc. Inici de l'Incendi

Mas Blanc. Inici de l’Incendi

Texto: Col·lectiu-6
Foto: Jaume Buqueras

En las oficinas municipales que el ayuntamiento tiene en la urbanización de  Masies Catalanes, lugar donde se concentra buen número de sus habitantes, el gobierno municipal de  l’Albiol  llevó a cabo una reunión para informar del grave incendio ocurrido la semana pasada. Continue reading

EL SÍNDIC DE GREUGES: alcalde y vecinos de l’Albiol

Sindic1

Texto: Jaireche & Derviche

Hace un tiempo el ayuntamiento de l’Albiol reestrenó (“en construcción”) nueva página web (www.albiol.org) Esperamos que, en esta segunda etapa, haya, por fin, aprendido la riqueza de internet usando la tecnología como medio de comunicación de las personas.

Porque puede haber un salto cualitativo en el uso de las nuevas técnicas: éstas no son unidireccionales sino bidireccionales. ¿Qué significa este cambio? Muy sencillo. Envías información y recibes respuesta, a la vez que puedes responder y ser contestado de nuevo. Es decir, las nuevas tecnologías hacen posible el diálogo en la distancia, sin necesidad de presencia física. El monólogo suele ser el lenguaje de los pocos cuerdos; y cuando lo utiliza el “poder” (incluso el micro poder municipal de un pueblecito), siempre, es inmoral y, con frecuencia, ilegal y antidemocrático.

Yo iría a más, posibilitando las consultas directas de los vecinos con quien es el “coordinador elegido de la comunidad”, el alcalde, a través de videoconferencias en horas convenidas. Hoy por hoy, son gratuitas a través de internet. Incluso todos ahorraríamos en teléfonos y móviles. ¡Que cosas! Continue reading

POR LEY SE PUEDE PRESENTAR ALEGACIONES AL POUM DE ALCOVER HASTA EL DÍA 19 DE SEPTIEMBRE PRÓXIMO

Según el edicto de l’Ajuntament d’Alcover, publicado en el DOGC 5925, de 21 de julio de 2011, sobre la “segunda aprobación” de su POUM en la fase inicial, realizada en el pleno municipal del 18 de julio pasado, se pudiera deducir que las alegaciones al mismo sólo se pudiera presentar hasta el día 19 de agosto.

Dice el edicto municipal de referencia:

El present acord (la aprobación inicial del POUM por el pleno municipal) es somet a exposició pública per un termini màxim d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el DOGC. Durant aquest termini d’exposició al públic es podran presentar al·legacions al expedient referides única i exclusivament a l’àmbit de l’ampliació proposada per l’activitat extractiva…”

es decir, habiendo sido publicado el edicto en el DOGC el 21 de julio, (teniendo en cuenta la obligación de la publicación, también, en la web municipal y en 3 diarios) se avisó a los interesados que tales alegaciones fueran presentadas con fecha límite última, ¡por si las moscas!, el 19 de agosto

Dejamos aparte, por ahora, las zancadillas (ilegales del todo) hechas por el gobierno municipal de Alcover para impedir que cualquier persona – sobre todo las que no saben hacer funcionar un ordenador ni entrar en internet (o no les da su realísima gana el hacerlo)-  pueda tener y conocer en “papel”  el texto del POUM en exposición pública y, con tranquilidad y tiempo, leerlo en sus casas (o tomándose un cerveza en la terraza “a la fresca” en este caluroso verano)….

AHORA NOS PREGUNTAMOS DIRECTAMENTE LO SIGUIENTE:

¿El gobierno municipal d’Alcover ignora, confunde al personal o esconde la verdadera fecha de exposición pública de la “segunda” aprobación inicial de su POUM?

Porque hace ya tiempo que el Decret Legislatiu 1/2010, “pel qual s’aprova el Tetxt refós de la Llei d’urbanisme”, publicado en el DOGC, nº 5686, de 5 de agosto de 2010, en su apartado “Disposicions addicionals”, en la “Disposició Desena, dice textualmente lo siguiente:

Ampliació dels terminis de tramitació”:

Els terminis per a la tramitació i la resolució definitiva de les figures de planejament urbanístic i de gestió urbanística establerts per aquesta Llei s’amplien en un mes, en cas que coincideixin totalment o parcialment amb el mes d’agost”

O sea, seguimos teniendo tiempo legal para presentar alegaciones como mínimo hasta el 19 de septiembre de 2011.

Debiendo saber, también, cualquier administración pública que, a pesar de ser presentada una alegación o recurso fuera de plazo (la tendrá o no la tendrá en cuenta) NO PUEDE RECHAZAR A NINGÚN CIUDADANO EL DERECHO DE PRESENTARLA POR REGISTRO. Y, POR TANTO, DE RECIBIRLA ADMINISTRATIVAMENTE.

¿NOS DAMOS ¡¡¡¡TODOS!!! POR ENTERADO, PUES?

Text refós de la llei d’urbanisme

Disposició addicional Desena

Quin futur per a l’Albiol? Crònica d’un acte iniciàtic

Margarida Genera en la seva exposició

Text: Jordi Martí Roig

Fotografia: Derviche&Company

El diumenge 19 de juny, una seixantena de persones ens vam aplegar a l’edifici que l’ADF té  al poble de l’Albiol per dur-hi a terme un acte de caire informatiu, reivindicatiu i reflexiu organitzat per l’associació Alveolus. El president de l’Associació va donar la benvinguda als assistents i va explicar que les finalitats de la trobada eren: informar de l’existència i objectius d’Alveolus, reinvindicar un entorn lliure d’activitats destructores del medi (pedreres) i reflexionar sobre les distintes formes d’aprofitar els recursos d’aquest entorn natural i rural privilegiat sense malmetre’l. A continuació va presentar els quatre ponents encarregats d’abordar les temàtiques citades des de perspectives diferents. Continue reading

Los intereses creados de La Ponderosa y el alcalde de l'Albiol

Una visita inesperada: la del enviado especial  por el Gremi d'extractors de Catalunya

En primer plano: Jaume Puig i Canals, gerent del Gremi d’Àrids de Catalunya.

“Como un asteroide entrando en órbita ajena…”

Texto: Claudio Tayeda Lema
Foto: Derviche&Company

Ayer participé de la tabla redonda, “El futur de l’Albiol”, en la cual se expusieron argumentos desde distintos puntos de vista, creo que hay que ser muy corto de miras, como para no darse cuenta del perjuicio que puede significar el hecho de que el Alcalde y sus cómplices permitan la actividad de la cantera en nuestro territorio. Continue reading

A tots aquells que hi estiguin interesats. Xerrada a l'Alcover

.......curva peligrosa a l'Alcover.....

corba perillosa a l' Alcover

El proper divendres 25 de març a les 20:00 h.  tindrà lloc, al local de l’entitat La Bretxa  (carrer Major 17 i 19 d’Alcover) una xerrada a on s’exposarà l’anunci a exposició pública del projecte de la cantera la Ponderosa i s’explicarà el procès en el que es troba l’explotació i el projecte d’ampliació.

“….. el Casal Popular la Bretxa vol ser i és una eina, amb una serie d’obectius bàsics:

* Fomentar i potenciar la cultura popular……

* Fomentar i potenciar l’associanisme alcoverenc,…..

* Fomentar i potenciar el respecte i la protecció de la natura i el medi ambient. L’ecologisme,…..”

Urgent!!! Temps d'al.legacions

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5831–4.3.2011            pàg.    13813


ANUNCI

d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliació

d’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la

Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover (exp. TA20100006).

En compliment del que disposa l’article 31 del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental, i s’adapten els seus annexos, se sotmet a informació pública el projecte i la documentació que acompanya la sol·licitud d’autorització ambiental per ampliació d’una activitat d’aprofitament de recursos miners, promoguda per Canteras la Ponderosa, SA, al terme municipal d’Alcover.

L’expedient està a disposició del públic, en hores d’oficina, a les dependències de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada, Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14 durant el termini de vint dies hàbils. Durant aquest termini, s’admetran totes les al·legacions que es presentin per escrit.

Tarragona, 22 de febrer de 2011

ANTONI SANS MESALLES

Cap de l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada

(11.053.021)