Category Archives: Pedrera “La Ponderosa”

Se pide informe Ambiental negativo para La Ponderosa, S.A. de Alcover.Tarragona"

Cantera "La Ponderosa". Alcover (Tarragona)
¡Hola!

He iniciado la petición “Generalitat de Catalunya. Oficina Gestión Ambiental Unificada deTarragona: Informe Ambiental negativo para La Ponderosa, S.A. de Alcover.Tarragona” y necesito que me ayudes a hacerla despegar.
¿Tienes medio minuto para firmarla ahora mismo?   Puedes hacerlo aquí:
Es importante por todo esto:
La ampliación abre la puerta al destrozo ambiental de la entrada al Parc Natural de Prades por los municipios de Alcover y Albiol. La ampliación de las extracciones solicitadas se efectuará en espacio protegido.
Puedes firmar mi petición haciendo clic aquí.
Gracias.Jose Francisco Marin  Rodríguez

VALORS DEL PAISATGE: DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

xerrada_01

 

Taula rodona que es va celebrar al Casal municipal de Riudecols, el 3 de novembre de 2012, a les 18.30 h, amb la participació de:
Arcadi Oliveres, president de Justicia i Pau
Fernando Roca, advocat de Delterpa
Modest Guinjoan, plataforma El Freixe
Gemma Moncusí, de Gepec
Reproduïm, amb el vist i plau del seu autor, la ponencia de Fernand Roca.

xerrada_02
AE 09/3996, Expedient TA 20090026 El tema que ens porta aquí son els valors del paisatge. Aquest tema va sortir a la vista d’un article molt interessant de la Vanguardia del 12.10.2012, de Esteve Giralt, en el que es destacava:

-         El paisatge es un valor medioambiental i també negoci.

-         S’imposa ara la preservació de la natura com a recurs econòmic per al territori i signe d’indentitat.

-         Dels moviments a la contra s’ha passat a projectes de desenvolupament econòmic en positiu lligats al paisatge.

-         El paisatge s’ha convertit en un element clau d’una suma de valors a favor d’un model de desenvolupament fonamentat en el turisme i la indústria agroalimentària.

A més a més s’ha de considerar que el catàleg del paisatge aprovat pel departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya destaca, en el que es refereix als valors del territori en la nostra zona:

Els valors naturals i ecològics del paisatge fan referència als factors o elements que determinen la qualitat del medi natural. S’han identificat un seguit de paisatges que, sense gaudir de cap figura de protecció ni haver estat proposats integrament per formar part de la Xarxa Natura 2000, presenten valors ecològics de primer ordre.< Continue reading

COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ ALVEOLUS

Web

A tots els veïns de l’Albiol (nucli urbà, masos i urbanització Masies Catalanes) i la resta d’amics i socis d’“Alveolus”.

L’any 2012 ha començat amb una notícia important per als veïns de l’Albiol i per als amants de la natura, en general, i de les muntanyes de Prades, en particular.

Es tracta del següent: la resolució final del director general d’Energia, Mines i Seguretat industrial, Josep Canós i Ciurana, sobre la sol•licitud  de Concessió Directa d’Explotació (anomenat Expedient “Bàrbara-10.089”) de 21 quadrícules mineres —situades en bona mesura dintre del terme de l’Albiol— que, d’ençà de l’any 2005, Canteras La Ponderosa tractava d’aconseguir davant de diversos organismes de la Generalitat de Catalunya. L’aprovació d’aquesta concessió hauria suposat que Canteras La Ponderosa, per mitjà d’adquisició de finques i acords amb propietaris, hauria pogut ampliar la pedrera muntanya amunt, fins arribar gairebé al mateix castell de l’Albiol.

Finalment, i després de diverses gestions efectuades per membres d’Alveolus davant dels organismes competents, la petició ha sigut denegada i s’ha tancat l’expedient tant a Medi Ambient com a la Direcció General de Mines. Així ha estat comunicat a Alveolus pel subdirector general de Mines, Francesc Sabio Oliveres, en un escrit signat el 9 de desembre de 2011 i amb data de sortida 10 de gener de 2012.

Amb tot, es pot dir que s’ha guanyat una batalla, però no pas la guerra, a Medi Ambient hi ha obert un nou expedient sol•licitat per Canteras La Ponderosa, anomenat “Ampliació de La Ponderosa-1389″,  que està temporalment aturat a l’espera de les noves requalificacions de terrenys que l’ajuntament d’Alcover està efectuant per obtenir el permís corresponent. Un cop aprovat el POUM amb les noves requalificacions, Medi Ambient podrà emetre un informe favorable perquè finalment els Serveis Territorials de Mines de Tarragona donin la resolució favorable definitiva a l’ampliació.

CAL QUE ENS MANTINGUEM, DONCS, VIGILANTS PER OPOSAR-NOS A L’APROVACIÓ DEL NOU EXPEDIENT D’AMPLIACIÓ.

Associació “Defensa i Millora del Territori  i Patrimoni de l’Albiol i Entorn” (Alveolus) Continue reading

Una possible al.legació al POUM d'Alcover

Benvolguts/des,
Us reenvio el text amb les al·legacions que ha redactat l’advocada . Reenvieu-lo a tots els vostres contactes i persones a qui pugui interessar.
Recordeu que les al·legacions s’han de presentar com a màxim el dia 19 d’agost a l’ajuntament d’Alcover (Pça. Nova 3 – 43460-Alcover). Si s’envien per correu, cal dur a Correus l’original signat a l’última pàgina, una còpia i un sobre obert; el funcionari posarà el segell a l’original i la còpia i a continuació caldrà que fiqueu l’original al sobre, que el tanqueu i que l’entregueu al funcionari perquè l’enviï certificat per correu administratiu.
Si algú vol afegir més coses a l’al·legació, ho pot fer, ja que està en format Word.

Fer les al·legacons ens costa diners. Si algú vol fer una aportació econòmica per ajudar a pagar les despeses del gabinet d’advocats ho pot fer al  compte: 2100-3262-15-2200177884, amb el concepte: suport despeses al·legacions al POUM.   Associació  Alveolus.
Ben cordialment,

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL -reduit-

POUM AL.LEGACIÓ APROVACIÓ INICIAL -resum-

Nova Al-legació

Al.legació ISA.

Alcover, última hora: “Menys Muntanyes de Prades i Més pedrera La Ponderosa”

Nova Porta d'Entrada, des d'Alcover a les Muntanyes de Prades

Text: Pep Palmitjà

Foto: Derviche&Company

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de l’ajuntament d’Alcover ha estat aprovat, de nou, en fase inicial, però amb esmenes “substancioses”, enmig de la nit —a les 20.30 hores en punt—, d’un ¡18 de juliol!, (uf!!!), de 2011, (ah…!).

Dies abans, el mateix alcalde no sabia quan seria posat a consideració del ple municipal, segons comentaven algunes persones interessades a saber-ho.

Però finalment va ser ahir. I ja tenim l’aprovació d’un POUM que, en principi, possibilitarà l’«Ampliació de La Ponderosa-1389» una altra vegada ―perquè no és la primera vegada que Anton Ferré dóna “carta blanca” a La Ponderosa concedint a Josep Rodríguez “ampliació” d’extracció, segons que argumentava l’oposició durant la sessió del ple d’aprovació.

A la sala de plens d’Alcover no hi havía ningú, fora dels polítics i algunes ànimes en pena. Això podria indicar que hi havia hagut una gran participació ciutadana en el debat anterior o una absència total de participació. Jo m’inclino més pel segon supòsit, ja que durant el ple, el representant de Solidaritat Catalana per la Independència (SI) va demanar que es fessin al poble unes jornades de presentació del POUM aprovat (¿després d’aprovat?). En definitiva, un tema portat amb estil “polític”: yo me lo guiso y yo me lo como, como Juan Palomo.

Alcover: Porta d’Entrada (de ciment) de les Muntanyes de Prades

ALCOVER1

Texto: Jaireche

Fotografía: Derviche & Company

La revisión del POUM aprobado (e hibernado) en diciembre de 2008

Las personas preocupadas por los destrozos  del medio y natura  por “canteras impunes  legalizadas”  siempre han apuntado al juego perverso de  varios ayuntamientos del territorio de Tarragona (Riudecol, Argentera,…) con sus “Pla d’Ordenació Urbanística Municipal” (POUM) Continue reading

Los intereses creados de La Ponderosa y el alcalde de l'Albiol

Una visita inesperada: la del enviado especial  por el Gremi d'extractors de Catalunya

En primer plano: Jaume Puig i Canals, gerent del Gremi d’Àrids de Catalunya.

“Como un asteroide entrando en órbita ajena…”

Texto: Claudio Tayeda Lema
Foto: Derviche&Company

Ayer participé de la tabla redonda, “El futur de l’Albiol”, en la cual se expusieron argumentos desde distintos puntos de vista, creo que hay que ser muy corto de miras, como para no darse cuenta del perjuicio que puede significar el hecho de que el Alcalde y sus cómplices permitan la actividad de la cantera en nuestro territorio. Continue reading

Buscando las piezas perdidas……

Alveolus

Texto: Jaireche
Foto: Derviche&Company

Resulta, amigos, que el Laberinto de las Administraciones no sólo tiene el Minotauro con el que ha de enfrentarse Teseo/ “el ciudadano de a pie”, sino que está modernamente equipado de tecnología punta, que te controla pero no te responde, y se ha agazapado en el fortín de las trampas “leguleyas”, al servicio de los poderes económicos que mueven los hilos de las marionetas.

(Para quien desee conocer el contexto completo del presente post, le recomendamos la lectura ordenada y pausada de las siguientes entradas reseñadas, que son fruto de largas horas de trabajo de muchas personas en los archivos de las administraciones a los que se ha podido acceder; hay otros que nos están vedados a cal y canto. Recomendamos la lectura de: “Buscando las piezas perdidas….I”(17/08/2010); “Buscando las piezas perdidas….II” (27/09/2010); “Buscando las piezas pedidas…III” (21/10/2010); “Haciendo de correo del Zar ….” (31/01/2011); “La alargada sombra de una ambición” (26/02/2011)

(Desde esta experiencia tan negativa con  administraciones en mano de políticos y ”técnicos políticos” que desprecian al ciudadano felicitaciones para los  “Insumisos” que actúen pacíficamente) Continue reading