Category Archives: Natura i ecosistemes

Se pide informe Ambiental negativo para La Ponderosa, S.A. de Alcover.Tarragona"

Cantera "La Ponderosa". Alcover (Tarragona)
¡Hola!

He iniciado la petición “Generalitat de Catalunya. Oficina Gestión Ambiental Unificada deTarragona: Informe Ambiental negativo para La Ponderosa, S.A. de Alcover.Tarragona” y necesito que me ayudes a hacerla despegar.
¿Tienes medio minuto para firmarla ahora mismo?   Puedes hacerlo aquí:
Es importante por todo esto:
La ampliación abre la puerta al destrozo ambiental de la entrada al Parc Natural de Prades por los municipios de Alcover y Albiol. La ampliación de las extracciones solicitadas se efectuará en espacio protegido.
Puedes firmar mi petición haciendo clic aquí.
Gracias.Jose Francisco Marin  Rodríguez

VALORS DEL PAISATGE: DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE

xerrada_01

 

Taula rodona que es va celebrar al Casal municipal de Riudecols, el 3 de novembre de 2012, a les 18.30 h, amb la participació de:
Arcadi Oliveres, president de Justicia i Pau
Fernando Roca, advocat de Delterpa
Modest Guinjoan, plataforma El Freixe
Gemma Moncusí, de Gepec
Reproduïm, amb el vist i plau del seu autor, la ponencia de Fernand Roca.

xerrada_02
AE 09/3996, Expedient TA 20090026 El tema que ens porta aquí son els valors del paisatge. Aquest tema va sortir a la vista d’un article molt interessant de la Vanguardia del 12.10.2012, de Esteve Giralt, en el que es destacava:

-         El paisatge es un valor medioambiental i també negoci.

-         S’imposa ara la preservació de la natura com a recurs econòmic per al territori i signe d’indentitat.

-         Dels moviments a la contra s’ha passat a projectes de desenvolupament econòmic en positiu lligats al paisatge.

-         El paisatge s’ha convertit en un element clau d’una suma de valors a favor d’un model de desenvolupament fonamentat en el turisme i la indústria agroalimentària.

A més a més s’ha de considerar que el catàleg del paisatge aprovat pel departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya destaca, en el que es refereix als valors del territori en la nostra zona:

Els valors naturals i ecològics del paisatge fan referència als factors o elements que determinen la qualitat del medi natural. S’han identificat un seguit de paisatges que, sense gaudir de cap figura de protecció ni haver estat proposats integrament per formar part de la Xarxa Natura 2000, presenten valors ecològics de primer ordre.< Continue reading

El morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus)

És un coleòpter barrinador de la família dels curculiònids, originari del Sud-est asiàtic i la Polinèsia. Les primeres deteccions a l’Estat espanyol es produïren l’any 1995 a les províncies andaluses de Granada i Màlaga. Posteriorment, sobre tot l’any 2000, fou detectat a altres regions del litoral mediterrani espanyol, a Catalunya el primer focus de la plaga es va localitzar a la localitat del Vendrell el mes de desembre de 2005. Actualment es troba a tots els països del litoral mediterrani on ha provocat la mort de milers de palmeres.

image001

 

image003

 

 

 

 

 

Les plantes més sensibles, segons la Comissió Europea del 25 de maig de 2007, són aquelles (exceptuant els fruits i les llavors) que tinguin un diàmetre del tall a la base superior de 5 cm. Aquestes són: l’Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merilli, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Coryha elata, Elaeis guineensis, Livistrona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei i Washingtonia spp.

Tothom sap de la presència d’aquest coleòpter i del seu atac mortifer a les palmeres que invaeix.
L’estament públic de la Generalitat de Catalunya va realitzar un pla d’acció d’acord amb el que especifica la Decisió de la Comissió Europea i a les directrius establertes pel Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en referència a les mesures que cal prendre si es confirma la presència del morrut roig de les palmeres. A més d’informar als titulars sobre les mesures d’eradicació, de prevenció i lluita per controlar i evitar la propagació d’aquesta plaga. Pero molts propietaris no han sigut prou conscients del que suposaba l’aparició d’aquest barrinador i han desestimat les accions a adoptar per tal d’evitar-ho.

palmera

 

Avui dia, el morrut roig de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus),
ja està instal•lat per tota la
urbanització de les Masies Catalanes;
“dios nos coja confesados”

 

Cheisboiguer