Festa pel Territori. Ara és l’hora de participar!!!!

Imatge

FESTA PEL TERRITORI
25 d’abril de 2015 a la Selva del Camp

Dossier de presentació –

Organitzada per la Xarxa Sud
(Xarxa ambiental dels territoris del sud de Catalunya)

Motivació de la festa
Es ben conegut de tothom l’us i l’abús que fem de la natura en general i de
l’entorn mes proper en particular. La mala gestió del sol, la discontinuïtat del
paisatge, els abocadors incontrolats, els vessaments de productes tòxics al
mar, rius, barrancs i rieres, la construcció d’urbanitzacions i polígons industrials
disseminats i en molts casos innecessaris, la creació de parcs temàtics
desproporcionats niu d’activitats de dubtosa bona intencionalitat, les
proliferacions de pedreres, parcs eòlics o torres d’alta tensió a les carenes de
les serralades, la contaminació atmosfèrica, el perill de les nuclears, la mala
gestió dels aqüífers amb la constant amenaça de transvasament de les aigües
de l’Ebre… Son moltes de les agressions que pateix el nostre país, la majoria
d’elles concentrades a les terres anomenades del sud, es a dir, a la demarcació
de Tarragona, fins el punt de ser reconeguda com l’abocador de Catalunya.
Sense voler pecar de catastrofistes ni de contraris al progrés, però moguts pel
convenciment de que el canvi de model de progrés es possible molta gent es
mobilitza. Des d’aquesta òptica, ja fa anys, un conjunt d’entitats i associacions
formades per veïns i veïnes, lluny d’interessos econòmics, polítics o de
personalismes, conscients de l’alt deteriorament que pateix el nostre territori,
han anat organitzant-se per tal de plantar cara a un model d’expansió decidit
des de les voluntats vinculades a l’especulació i grans empreses que imposen
decisions sense comptar o consensuar amb el territori, i menystenint la idea de
desenvolupament que aquest desitja i al qual hi tenim dret.
Fruit de les lluites que aquestes associacions i entitats han dut a terme s’han
aconseguit èxits, tant a nivell d’aturar actuacions molt agressives, com de ferles
visibles i influir en la conscienciació de la població sobre el valor del nostre
paisatge i el respecte per la nostra fauna. Tot plegat una inversió de futur que
trobaran les properes generacions.
Convençuts que la solidaritat es la millor eina per aconseguir canvis, el marc de
2013, va néixer XARXA-SUD. Apareix amb objectius molt ambiciosos que
passen per la voluntat de que les organitzacions existents, algunes molt petites
i localitzades, es coneguin i es donin a conèixer, que es difonguin les
problemàtiques i les actuacions de totes i es promogui la col·laboració entre
elles, de manera solidaria i en les mesures que cadascuna consideri mes al seu
abast i mes propera al seu tarannà, com:
 Difondre problemes ambientals de poc o gens ressò mediàtic.
 Presentar al・legacions i/o contenciosos de manera conjunta.
 Elaborar projectes de millora del territori.
 Organitzar i difondre activitats formatives i lúdiques com sortides,
publicacions, tallers.
 Organitzar i difondre actes reivindicatius com festes, manifestacions,
concentracions.
 Ajudar-nos econòmicament en els processos judicials.
 Inventar maneres d’autofinançament mes enllà de les quotes de les
entitats que les tinguin. (fires, sortides, sortejos, concerts, paradetes de
venda d’autoproduccio o donacions…).
 Difondre l’estat de les problemàtiques i els èxits obtinguts.
 Organitzar i difondre actes divulgatius, reivindicatius i festius amb la
intenció de donar-nos a conèixer i cercar finançament.
Seguint aquesta línia estem organitzant el dia 25 d’abril a la Selva del Camp la
Festa pel Territori, un acte per reivindicar de manera festiva que cal un nou
model de territori que respecti l’entorn i la seva gent i el preservi per les
generacions futures.
La bona disposició tant de l’Ajuntament de la Selva del Camp com d’entitats del
municipi, han permès comptar amb infraestructures excelents i la implicació
de tot el poble.

Es pot consultar el programa definitiu a:

https://festapelterritori.wordpress.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” Sobreviure a la nevera ”

Imatge

la Selva del Camp004

Divendres 10 d’abril a les 20h  al Castell del Paborde de La  Selva del Camp segona sessió del cicle de cinefòrum amb el documental  Sobreviure a la nevera de la Plataforma Aprofitem els aliments. “Bàsicament intenten que el malbaratament alimentari entri a l’agenda política, econòmica i ambiental de la societat.  Intenten crear sinèrgies entre els agents de la cadena alimentària per evitar el malbaratament, creant experiències d’aprofitament alimentari. Podeu anar informant-vos sobre les seves activitats a aprofitemelsaliments.wordpress.com, així com signar el seu manifest, ja sigui com a particulars o com a entitats per dir prou al malbaratament alimentari”.

Aquesta es la tercera i última sessió programada per avui divendres 10 d’abril des del  Selva Cine Viu, on Alveolus està participant com a membre de Xarxa Sud.

25 d’Abril, Festa pel Territori

Imatge

Presentacio%CC%81 Festa pel Territori_2

A La Selva del Camp, el 25 d’abril, més de catorze entitats solidàries s’agrupen per reivindicar de manera festiva que cal un nou model de territori que respecti l’entorn i la seva gent i el preservi per les generacions futures.
Presentacio%CC%81 Festa pel Territori_1

Xarxa Sud neix el març de 2013 amb l’objectiu i la voluntat que organitzacions ja existents donin a conèixer i difonguin les seves problemàtiques, les seves actuacions i es promogui la col•laboració entre elles, com poden ser: elaborar projectes de millora del territori, organitzar i difondre actes divulgatius i actes formatius, informar de l’estat de diferents problemàtiques, trobar maneres d’autofinançament, redactar i presentar estudis i al•legacions conjuntes… en definitiva, transmetre els problemes ambientals de poc o gens ressò mediàtic.

La Festa pel Territori és un acte lúdic que es desplegarà en els espais del Mas Hort d’Iglésies i el Pavelló esportiu de La Selva del Camp, amb la participació d’una trentena d’entitats, ponents i grups musicals d’arreu de Catalunya i el suport de l’Ajuntament de La Selva del Camp. Una Batucada donarà inici a la Festa quan siguin passades les 10 del matí del dissabte 25 d’abril als jardins de l’Hort d’Iglésies, seguiran els actes culturals, musicals i de lleure que s’han programat per mostrar un model de gestió respectuós amb el medi en el que vivim.

Més informació a:

http://canalcamp.xiptv.cat/canal-camp-noticies/capitol/xarxa-sud-presenta-el-programa-de-la-festa-pel-territori

http://gepec.cat/show_new.php?id=199