L’Ajuntament d’Albiol torna a fer de les seves

Imatge

original_1349022057188

El dia 31 de desembre l’Ajuntament de l’Albiol va aprovar una nova llei sobre els camins de l’Albiol sense consultar a les parts interessades ni avisar-les prèviament. Si no fos perquè se’ns va fer arribar aquest projecte en aquests moments ningú s’hagués assabentat i passats els trenta dies de la seva publicació ens ho hauríem de menjar amb patates.

REGLAMENT D’ÚS DELS CAMINS MUNICIPALS DE L’ALBIOL
Preàmbul
L’ús de la xarxa viària municipal per a diferents finalitats de tipus agrícola, ramader, de
residència i d’altres fa necessari l’establiment de mesures de regulació que n’assegurin
la transibilitat, el manteniment, la seguretat, l’eixamplament potencial i la plena
disponibilitat.
Per aconseguir aquestes finalitats, l’Ajuntament de l’Albiol es dota del
Reglament d’Ús de Camins següent: Continua llegint